Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25426
Title: Українська мова як іноземна : робоча програма навчальної дисцип-ліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Черемська О. С.
Сухенко В. Г.
Keywords: українська мова як іноземна
норми
теми занять
компетентності
література
Issue Date: 2021
Citation: Українська мова як іноземна : робоча програма навчальної дисцип-ліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" : [Електронне видання] / уклад. О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 11 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни та структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25426
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021-РПНД-Черемська О.С.-Українська мова.pdf529,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.