Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25311
Title: Програмні продукти обробки великих масивів інформації . Методичні рекомендації до лабораторних та самостійних робіт для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Дериховська В. І.
Keywords: інформація
дані
програмний продукт
метод
модель
аналіз
Issue Date: 2021
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Програмні продукти обробки великих масивів інформації . Методичні рекомендації до лабораторних та самостійних робіт для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. В. І. Дериховська; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (27,5 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 169 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних і самостійних робіт, метою яких є розширення та поглиблення знань щодо ефективного використання сучасних аналітичних інструментів, статистичних методів і моделей аналізу складних масових соціальноекономічних явищ та процесів задля ухвалення ефективних управлінських рішень. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25311
Appears in Collections:Методичні матеріали (СЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021-Дериховська В І.pdf5,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.