Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24878
Title: Публічне управління та адміністрування у забезпеченні регіонального розвитку населення
Authors: Гавкалова Н. Л.
Аведян Л. Й.
Власенко Т. А.
Гордієнко Л. Ю.
Грузд М. В.
Золенко А. С.
Єрмоленко О. О.
Кожанова Є. П.
Мельник В. І.
Соболев В. Г.
Строкович Г. В.
Шумська Г. М.
Зілінська А. С.
Keywords: публічне управління та адміністрування
регіон
управління регіоном
регіональний розвиток
соціально-економічний розвиток
стратегія розвитку регіону
потенціал регіону
інтелектуальний капітал
проект регіонального розвитку
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Публічне управління та адміністрування у забезпеченні регіонального розвитку населення [Електронний ресурс] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Л. Й. Аведян, Т. А. Власенко [та ін.] ; за заг. ред. Н.Л. Гавкалової. - Електрон. текстові дан. (5,79 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 375 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр. с. 349-375.
Abstract: Подано наукове обґрунтування теоретико-методологічних положень щодо забезпечення регіонального розвитку шляхом здійснення ефективного публічного управління та адміністрування. Удосконалено методичний підхід до визначення впливу якості публічного управління на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, застосування якого дозволить звести ряд показників соціально-економічного розвитку регіону до одного та дати однозначну оцінку наявної ситуації в регіоні, полегшити прийняття майбутніх управлінських рішень у контексті забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку регіону. Рекомендовано для наукових співробітників, які досліджують проблеми розвитку публічного управління та адміністрування задля забезпечення регіонального розвитку в Україні та інших країнах світу, а також для викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, практичних працівників.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24878
Appears in Collections:Монографії (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Гавкалова Н Л, Шумська Г М, Мельник В І та ін.pdf3,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.