Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24768
Title: Формування стратегії сучасного підприємства соціально-культурної сфери
Authors: Гончаров А. Б.
Гончарова С. Ю.
Аграмакова Н. В.
Keywords: стратегія
підприємство соціально-культурної сфери
особливості соціально-культурної сфери
чинники формування стратегії
стратегія зростання
стратегія забезпечення якості
стратегія просування
стратегія розвитку кадрового потенціалу
Issue Date: 2020
Citation: Гончаров А. Б. Формування стратегії сучасного підприємства соціально-культурної сфери / А. Б. Гончаров, С .Ю. Гончарова, Н. В. Аграмакова. // Бізнес нформ. – 2020. – № 4. – С. 418–424.
Abstract: Метою статті є дослідження особливостей формування стратегії сучасного підприємства, що здійснює діяльність в соціально-культурній сфері, з урахуванням впливу основних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. В статті досліджено вплив основних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища (частина з яких є вельми специфічними для даної сфери і полягають в переважно нематеріальному характері продукту, який виробляється, особливостях процесу його сприйняття та оцінки, мотивах споживання, основних методах рекламування та просування, традиційній практиці ціноутворення, великому потенціалі отримання доходів від рекламної діяльності та інших) на формування стратегії сучасних підприємств, що здійснюють діяльність в соціально-культурній сфері України. З урахуванням цих особливостей запропонований підхід до вибору та обґрунтування генеральної стратегії, яка найбільше відповідає умовам здійснення господарської діяльності, повинна забезпечити життєздатність, посилення ринкових позицій і сталий розвиток підприємства в сучасних умовах економічної кризи та загострення конкуренції. Розглянуто спрямування та деталізовані шляхи втілення основних специфічних конкурентних стратегій, що мають забезпечувати реалізацію генеральної стратегії,– стратегії створення якісного унікального продукту (послуги) з урахуванням його специфіки, стратегії просування продукту, фінансової стратегії, стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємства і зростання ефективності його використання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24768
Appears in Collections:Статті (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2020-4_0-pages-418_424.pdf331,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.