Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24761
Title: Формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності
Authors: Мішина С. В.
Мішин О. Ю.
Keywords: кадрове забезпечення
кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності
міжнародна контрактна діяльність
управління персоналом
управління міжнародною контрактною діяльністю
Issue Date: 2020
Citation: Мішина С. В. Формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2020. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/59.pdf.
Abstract: Розглянуто сутність понять “кадрове забезпечення”, “міжнародна контрактна діяльність”, “кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності”. Уточнення понятійного апарату з формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності ґрунтується на систематизації функцій кадрового забезпечення, та поєднанні різних підходів до визначення понять. За результатами аналізу літературних джерел уточнено визначення поняття “кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності”, що на відміну від існуючих, сформовано: по-перше, на засадах широкого трактування, по-друге, на засадах поєднання процесного, структурного, цільового, функціонального та системного підходів; по-третє, має універсальний характер, що дозволяє розширити сферу застосування визначення. Проаналізовано існуючі підходи до трактування змісту кадрового забезпечення. Серед функцій кадрового забезпечення виділено: визначення потреби, підбір, відбір, наймання персоналу; навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; адаптацію персоналу; оцінку персоналу; мотивацію персоналу; управління діловою кар’єрою персоналу. Удосконалено методичний підхід щодо формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності за рахунок обґрунтування кадрового складу за кожною з функціональних процедур міжнародної контрактної діяльності та розробки функціональної й організаційної моделей формування кадрового забезпечення. У структурі функціональної моделі формування кадрового забезпечення визначено функціональний зміст управлінських процедур та кадрове забезпечення за підсистемами управління міжнародною контрактною діяльністю, а саме: підготовчою, контрактно-договірною та виконавчою. Організаційна модель формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності становить собою сукупність організаційних взаємозв’язків між групами фахівців, що здійснюють міжнародну контрактну діяльність. Кадрове забезпечення міжнародної контрактної діяльності запропоновано формувати з охопленням усіх функцій управління персоналом від наймання до розвитку персоналу.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24761
Appears in Collections:Статті (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мішина, Мішин.pdf343,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.