Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24657
Title: Соціальна та економічна історія України: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Баличева Л. В.
Добрунова Л. Е.
Мацюцький В. М.
Свинаренко Н. О.
Keywords: господарство
суспільство
соціально-економічне життя
велике князівство Литовське
Королівство Польське
Російська імперія
Австро-Угорська імперія
Issue Date: 2020
Citation: Соціальна та економічна історія України: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня / уклад. Л. В. Баличева, Л. Е. Добрунова, В. М. Мацюцький та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 10 с. (Укр. мовою).
Abstract: Подано загальні положення, мету, завдання та тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями та темами. Вміщено теми проведення лекційних занять, матеріали для закріплення знань (контрольні запитання), рекомендації та критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими мають володіти студенти після вивчення дисципліни, та відповідні результати навчання. Рекомендовано для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24657
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.pdf901,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.