Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24639
Title: Удосконалення організаційно-економічних засад процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Authors: Недяк А. Р.
Нікітіна А. В.
Keywords: конкурентоспроможність
конкуренція
управління конкурентоспроможністю
Issue Date: 2020
Citation: Недяк А. Р. Удосконалення організаційно-економічних засад процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / Недяк А. Р., А. В. Нікітіна. // Економічні перспективи: збірник студентських наукових праць Харків-го нац-го автомобільно-дорожнього ун-ту. – Харків : Стиль-Издат, 2020. – Т. 2. - №12 - С. 77-81.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню поняття та механізму управління конкурентоздатністю підприємств. У роботі обґрунтовано необхідність побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства, досліджено головні чинники, що визначають конкурентні переваги підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24639
Appears in Collections:Статті студентів (МЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.11.2020_СБорник-77-81.pdf771,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.