Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24336
Title: Управління кар’єрою : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів усіх спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня
Authors: Мішина С. В.
Keywords: кар'єра
ділова кар'єра
управління кар'єрою
кар'єрна криза
кар'єрна мотивація
планування кар'єри
кар'єрний самоменеджмент
корпоративна культура
адаптація персоналу
робочий час
етика ділового спілкування
діловий імідж
Issue Date: 2020
Citation: Управління кар’єрою : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів усіх спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня: [Електронне видання] / укл. С. В. Мішина. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 14 с.
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають аспіранти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та крите¬рії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для здобувачів усіх спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24336
Appears in Collections:Методичні матеріали (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Управління кар'єрою_Мішина.pdf646,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.