Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24326
Title: Особливості викладання граматики в курсі української мови як іноземної
Authors: Дьолог О. С.
Keywords: українська мова як іноземна
граматика
граматичні норми
комунікативні компетенції
мовленнєвий зразок
іноземні студенти
мовна форма
мовна конструкція
Issue Date: 2020
Citation: Дьолог О. С. Особливості викладання граматики в курсі української мови як іноземної / О. С. Дьолог. // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV міжнар. науково-практ. конф., 23 жовт. 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – С. 39-42.
Abstract: Стаття присвячена проблемам викладання граматичних норм студентам-іноземцям на заняттях з української мови як іноземної. Оволодіти іноземною мовою як засобом спілкування неможливо без знання граматики. Тому саме вивченню граматики приділяється так багато уваги на заняттях з української мови як іноземної. Зазначено, що до основних завдань викладачів, що працюють зі студентами-іноземцями, входить одночасне формування мовної системи та комунікативної й соціокультурної компетенції. Підкреслюється, що при викладанні граматики студентам-іноземцям викладачеві варто зосередитися на формуванні комунікативних компетенцій, що дає змогу урізноманітнити заняття, змістити акцент із вивчення теоретичного матеріалу на практичне застосування набутих знань для формування мовленнєвих навичок.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24326
Appears in Collections:Статті (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Д_олог._стаття.pdf224,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.