Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24325
Title: Місце і роль запозичень у сучасній українській економічній термінології
Authors: Дьолог О. С.
Ходарєва І. М.
Keywords: термінологічна лексика
економічна термінологія
термін
запозичення
номінація
мова-джерело
мова-реципієнт
Issue Date: 2020
Citation: Дьолог О. С. Місце і роль запозичень у сучасній українській економічній термінології / О. С. Дьолог, І. М. Ходарєва. // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали V науково-практ. конф., 26-27 лист. 2020 р. : тези допов. – Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2020. – С. 290–292.
Abstract: Іншомовна термінологічна лексика є незамінним засобом лаконічного й точного передавання інформації в текстах, що призначені для вузьких спеціалістів. Питання перекладу термінології, а також причин і наслідків запозичень термінів, складають актуальну проблему дослідження метамови сучасної науки. Цій проблемі і присвячена стаття. Автори розглядають різні погляди на питання про причини мовних змін. Підкреслюється, що незважаючи на широкі внутрішні можливості номінації, якими оперує кожна мова, запозичення відбуваються зазвичай більш активно, ніж словотвірні процеси. Проаналізовано як лінгвістичні, так і позалінгвальні причини запозичень. Зазначено, що характер змін в економічній термінології має прогресивну спрямованість, тобто є виявом тенденції до подальшого формування мови економіки.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24325
Appears in Collections:Статті (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Д_олог,_Ходарeва_стаття.pdf210,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.