Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24317
Title: Особливості формування динаміки цін на товарні ф’ючерси
Authors: Шиян Д. В.
Keywords: динамічні ряди
ф’ючерс
коефіцієнт кореляції динамічних рядів
Issue Date: 2020
Citation: Шиян Д. В. Особливості формування динаміки цін на товарні ф’ючерси / Д. В. Шиян // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали V наук.-практ. конф., 26-27 лист. 2020 р. : тези допов. - Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. – С.254–255.
Abstract: Підкреслюється, що проблема формування ціни на товар є однією з найбільш складних в економічній науці. Починаючи з Адама Сміта та його «невидимої руки» принципи формування ціни товару залишаються в центрі уваги економістів. Незважаючи на те, що з тих час пройшло майже 250 років, однак і сьогодні можна стверджувати, що механізм ціноутворення на товарних ринках залишається не менш загадковим ніж в часи Адама Сміта. Відмічається, що економічна криза яка розпочалась в березні 2020 року може суттєво вплинути на обсяги експорту з України, які через падіння його фізичних обсягів, так і через падіння ціни. Нажаль, поки що наша держава не може диверсифікувати структури експорту та збільшити в ньому часту високотехнологічних товарів. Все це може негативно вплинути на рівень доходів бюджету, курс гривні та рівень реального життя населення.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24317
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шиян_тези ХНЕУ-2020.pdf280,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.