Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24305
Title: Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 1)
Authors: Кизим М. О.
Салашенко Т. І.
Keywords: електроенергія
ринок електричної енергії
конкуренція
строковий ринок
спотовий ринок
балансування
Issue Date: 2020
Citation: Кизим М. О. Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 1) / М. О. Кизим, Т. І. Салашенко // Бізнес Інформ. – 2020. – №8. – C. 115–124. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-115-124
Abstract: Україна впровадила квазіконкурентний ринок електроенергії європейського прототипу, який має істотні вади функціонування. Виправлення цієї моделі має відбуватися з урахуванням вимог європейського транснаціонального законодавства, особливостей національної енергосистеми та найуспішнішого досвіду в лібералізації ринків електроенергії інших країн світу. У статті запропоновано альтернативну модель конкурентного ринку електроенергії України, яка передбачає: запровадження виключно організованої форми торгівлі електроенергією на довгостроковому ча¬совому інтервалі; розвиток спотових сегментів ринку за рахунок ефективного поєднання різних механізмів торгівлі та методів ціноутворення; розбудову системи управління балансуванням на основі комбінованої диспетчеризації. Строковий ринок електроенергії представляється авто¬рами у формі ринку фінансових деривативів на електроенергію, які можна конвертувати у фізичну електроенергію, каскадувати на коротші періоди часу або проводити фінансові розрахунки за ними. Ринок на добу наперед поділено на 3 сесії: перші дві з яких функціонують за заявленими цінами, тоді як третя – за маржинальними. Внутрішньодобовий ринок функціонує також на основі багатосесійної торгівлі: запропоновано впровадити 6 внутрішньодобових аукціонів та безперервну торгівлю. Балансуючий ринок представлено двома сегментами: ринком балансуючої потужності та ринком балансуючої енергії, які разом дозволяють запровадити комбіновану диспетчеризацію в енергосистемі. Авторами ви¬значено істотні переваги цієї моделі порівняно з існуючою, які дозволять забезпечити операційну ефективність функціонування конкурентного ринку електроенергії в Україні.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24305
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.