Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24288
Title: Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання інструментарію івент-менеджменту
Authors: Харламова Л. Г.
Keywords: івент
конкурентоспроможність
івент-менеджмент
івент-агентство
івент-послуги
Issue Date: 2020
Citation: Харламова Л. Г. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання інструментарію івент-менеджменту: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / Л. Г. Харламова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020.
Abstract: В магістерській роботі розглянуто теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання інструментарію івент-менеджменту. Проаналізовано визначення понять «івент» та «конкурентоспроможність» різних авторів, розглянуто дві класифікації заходу івент-менеджменту. Розглянуто інструментарій івент-менеджменту щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства, а саме щодо планування і підготовки заходу, здійснення контролю над процедурою підготовки, розробки івент-заходу, безпосереднє проведення заходу. Підтримка і зміцнення конкурентоспроможності компанії здійснюється за допомогою дослідження всіх доступних інформаційних джерел про компанію: ЗМІ, інтернет-ресурсів, книги відгуків і пропозицій. Розглянута соціальна відповідальність за для підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання інструментарію івент-менеджменту, а саме поняття і стратегія соціальної відповідальності підприємства, соціальні характеристики підприємства, які підвищують конкурентоспроможність. Підсумком діяльності соціально відповідального підприємства буде зміцнення конкурентоспроможності, поліпшення життя багатьом співгромадянам і учасникам організації і допомога людям у використанні нових можливостей. У роботі наведено загальну характеристику діяльності івент-агенства «Душевні свята», в якій представлено історію підприємства, опис послуг, аналіз організаційної структури та особливості діяльності. Проведено дослідження споживчих переваг, в яких були визначені характер споживчого попиту, рівень популярності основних гравців ринку, перспективні напрямки розвитку івент-агентства «Душевні свята» і соціально-демографічні характеристики цільової аудиторії. Розроблено аналіз конкурентного середовища, виявлені найсильніші та найслабші конкуренти, критерії, які потрібно підвищити за для підвищення конкурентоспроможності івент-агенства «Душевні свята». Проведено STEP-аналіз і виявлені можливості і загрози, які постають перед підприємствами в сфері івент-послуг. Розроблено комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності на основі використання інструментарію івент-менеджменту, а саме запроваджені заходи для рекламної кампанії «Душевні свята», вказані учасники проекту, зроблена матриця оцінки стейкхолдерів, побудована таблиця розподілу ролей, завдань та обов’язків. Побудована діаграмма Ґанта завдяки якій були виявлені задачі, дати їх початку та завершення, розписані фактори для розвитку компанії. Проведена оцінка ефективності розробленого комплексу заходів підвищення конкурентоспроможності на основі використання інструментарію івент-менеджменту, а саме розрахунок ефективності запропонованих заходів та аналіз конкурентоспроможності після проведених заходів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24288
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Харламова...2.pdf845,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.