Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24251
Title: Суспільні комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Гронь О. В.
Keywords: комунікація
суспільні комунікації
ділове спілкування
зв’язки з громадськістю
вербальна та невербальна комунікація
комунікаційні бар’єри
масова комунікація
міжкультурна комунікація
підсумковий контроль
комунікативна компетентність
Issue Date: 2020
Citation: Суспільні комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О. В. Гронь. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 12 с.
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами, що вивчаються студентами. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та крите¬рії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24251
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЕВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз 86 (укр.)РПНД_2020_Суспільні комунікації.pdf928,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.