Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24212
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» освітня програма «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Черемська О. С.
Жовтобрюх В. Ф.
Сухенко В. Г.
Сметана І. І.
Keywords: українська мова
норми
стилі
теми занять
компетентності
література
Issue Date: 2020
Citation: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» освітня програма «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня / укл. О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх, В. Г. Сухенко, І. І. Сметана. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 11 с.
Abstract: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» освітня програма «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня. Анотація. Подано зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; уміщено плани занять, види роботи щодо формування компетентностей, перелік рекомендованої літератури; запропоновано систему оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Рекомендовано для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» освітня програма «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24212
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Укр.мова (за проф.спрям.) 125_Черемська О.С..pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.