Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24032
Title: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів усіх спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня
Authors: Клебанова Т. С.
Гур'янова Л. С.
Ушакова І. О.
Keywords: методи багатовимірного аналізу даних
кластерний аналіз
дискримінантний аналіз
методи скорочення простору ознак
хмарні технології
інформаційні технології управління науково-дослідними проектами
Issue Date: 2020
Citation: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів усіх спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня: [Електронне видання] / укл. Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, І.О. Ушакова. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 22 с.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, методи навчання та викладання, методичні рекомендації щодо оцінювання знань. Рекомендовано для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня усіх спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24032
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕКСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПНД_МММтІТ_у_науков. дослідж. (асп)_Клебанова.pdf475,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.