Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23992
Title: Прикладна математика : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Норік Л. О.
Keywords: похибки
нелінійні рівняння
інтерполяція
задача лінійного програмування
графічний метод
транспортна задача
матрична гра
фрактали
графи
ряди Фур’є
Issue Date: 2020
Citation: Прикладна математика : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівня: [Електронний ресурс] / уклад. Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 9 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23992
Appears in Collections:Методичні матеріали (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПриклМат_Норік.pdf549,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.