Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23991
Title: Математичний аналіз та лінійна алгебра: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Норік Л. О.
Keywords: лінійна алгебра
векторна алгебра
аналітична геометрія
математичний аналіз
диференціальне числення
інтегральне числення
функція декількох змінних
диференціальні рівняння
ряди
Issue Date: 2020
Citation: Математичний аналіз та лінійна алгебра: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» першого (бакалаврського) рівня : [Електронний ресурс] / уклад. Л. О. Норік. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 10 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок оцінювання знань студентів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23991
Appears in Collections:Методичні матеріали (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МатАналіз_та_ЛінАлгебра-Норік.pdf496,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.