Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23928
Title: Економіка: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Лісна І. Ф.
Пивавар І. В.
Пономаренко О. О.
Keywords: мікроекономіка
економічна політика
макроекономіка
інфляція
безробіття
попит
пропозиція
ціна
конкуренція
витрати
споживання
Issue Date: 2020
Citation: Економіка: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня / укл. І. Ф. Лісна., І. В.Пивавар, О. О. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 10 с.
Abstract: Подано структуру та особливості навчальної дисципліни і її зміст за модулями й темами. Наведено плани лекцій, семінарів і практичних занять, методичні рекомендації для самостійних досліджень. Запропоновано критерії оцінювання знань студентів. Подано перелік професійних компетентностей, які повинен мати студент після засвоєння навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 081 Право першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23928
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економіка.pdf394,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.