Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23922
Title: Соціальна економіка : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня
Authors: Назарова Г. В.
Гончарова С. Ю.
Keywords: соціальна економіка
соціальна політика
соціальний захист населення
соціальна держава
соціально вразливі верстви населення
соціальні гарантії та нормативи
Issue Date: 2020
Citation: Соціальна економіка : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / уклад. Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 15 с.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали щодо закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23922
Appears in Collections:Методичні матеріали (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соц економіка.pdf919,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.