Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23862
Title: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня
Authors: Клебанова Т. С.
Гур'янова Л. С.
Ушакова І. О.
Гвоздицький В. С.
Keywords: методи багатовимірного аналізу даних
кластерний аналіз
дискримінантний аналіз
методи скорочення простору ознак
хмарні технології
інформаційні технології управління науково-дослідними про¬єктами
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня [Електронний ресурс] / укл. Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, І. О. Ушакова [а ін.]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (759 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 55 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Наведено завдання і методичні рекомендації до виконання самостійних робіт щодо побудови моделей класифікації, скорочення інформаційного простору ознак, побудови інтелектуальних карт, моделювання діяльності організації в середовищі Statistica. Подано відповідний теоретичний матеріал і контрольні запитання для закріплення знань. Рекомендовано для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23862
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.