Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23815
Title: Економіка України: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
Authors: Гавкалова Н. Л.
Грузд М. В.
Мельник В. І.
Шумська Г. М.
Keywords: національна економіка
ресурсний потенціал країни
економічний розвиток
державне регулювання економіки
міжнародна інтеграція
Issue Date: 2018
Citation: Економіка України: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Н. Л. Гавкалова, М. В. Грузд, В. І. Мельник, Г. М. Шумська. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 51 с.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, а також плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23815
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рабочая программа_Экономика Украины_30.10.2017.pdf763,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.