Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23777
Title: Основи самоменеджменту та лідерства. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Лугова В. М.
Голубєв С. М.
Keywords: ресурси освіченості та лідерства
ефективне самоуправління
розвиток особистості
розвиток лідерства
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Основи самоменеджменту та лідерства. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. В. М. Лугова, С. М. Голубєв; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (639 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 61 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано завдання для самостійної роботи, плани семінарських за-нять, тести і питання для самопідготовки та роздумів, що призначені для поглиблення, конкретизації й закріплення знань, здобутих у теоретичній частині навчальної дисципліни. Наведено список основної та додаткової літератури. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магіс-терського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23777
Appears in Collections:Методичні матеріали (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-Лугова В М, Голубєв С М.pdf668,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.