Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23642
Title: Вплив інноваційної діяльності підприємств на розвиток національної економіки України
Authors: Томах В. В.
Keywords: інновації
інноваційна діяльність
національна економіка
ВВП
конкурентоспроможність
зростання
Issue Date: 2020
Citation: Томах В. В. Вплив інноваційної діяльності підприємств на розвиток національної економіки України / В. В. Томах // БізнесІнформ. – 2020. – № 4. – С. 96–102.
Abstract: В сучасних умовах стійкий розвиток жодної з національних економік не можливий без своєчасного та якісного впровадження інноваційної діяльності. Саме своєчасне використання інновацій є запорукою отримання нових та збереження вже існуючих конкурентних переваг як окремих підприємств, так і економіки в цілому. Метою статті було дослідження впливу інноваційної діяльності на національні економіки окремих країн. В статті було досліджено вплив показників інноваційної діяльності на зміну ВВП на душу населення в Україні за період з 2010 по 2018 рр. За допомогою кореляційного аналізу з переліку показників інноваційної діяльності було відібрано чотири,а саме: відсоток інноваційно-активних промислових підприємства від загальної кількості промислових підприємств, відсоток фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств від ВВП, відсоток промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси) від загальної кількості промислових підприємств та відсоток реалізованої інноваційної продукції до загального обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг). За допомогою регресійного аналізу було побудовано модель залежності ВВП на душу населення від показників інноваційної діяльності, що показала необхідність контролю над цільовим використанням фінансування інноваційної діяльності.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23642
Appears in Collections:Статті (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.