Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23559
Title: Методичні аспекти формування ефективної стратегії ділового спілкування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Authors: Бестужева С. В.
Keywords: ділове спілкування
стратегія
тактика
оцінка
рейтинг
зовнішньоекономічна діяльність
бізнес-культура
Issue Date: 2020
Publisher: ВД Гельветика
Citation: Бестужева С. В. Методичні аспекти формування ефективної стратегії ділового спілкування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства / С. В. Бестужева // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – Київ : ВД Гельветика, 2020. - №2, Т. 31 (70), Ч. 1. – С. 21-26.
Abstract: В умовах посиленої конкуренції на цільових закордонних ринках під впливом глобалізації світового економічного простору успішна ділова взаємодія багато в чому визначається вибраною стратегією і тактикою спілкування, тобто умінням правильно сформулювати цілі розмови, визначити інтереси, побудувати обґрунтування власної позиції та справити гарне враження на партнера. У даній статті запропоновані та розроблені методичні рекомендації з формування та реалізації стратегії ділового спілкування підприємства у сфері міжнародного бізнесу, які сприятимуть підвищенню рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства на цільових закордонних ринках.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23559
Appears in Collections:Статті студентів (МЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бестужева стаття _ТНУ.pdf637,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.