Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23342
Title: Економетрика. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
Authors: Малярець Л. М.
Мартинова О. В.
Keywords: економетрика
моделі
принципи побудови моделей регресійний аналіз
часові ряди
Issue Date: 2020
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Економетрика. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Л. М. Малярець, О. В. Мартинова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (2,72 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. - 81 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано вправи та наведено приклади й основні теоретичні відомості, що необхідні для їхнього розв'язання з метою надання студентам допомоги в засвоєнні теоретичних знань і набутті практичних навичок із навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23342
Appears in Collections:Методичні матеріали (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020-20-ЕВ Малярець Л. М., Мартинова О. В.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.