Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23290
Title: Управління архітектурою підприємства : робоча програма навчальнї дисципліни для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" другого (магістерського) рівня
Authors: Скорін Ю. І.
Keywords: бізнес-архітектура підприємства
ІТ-архітектура
інформаційні технології
ІТ-стратегія
ІТ-бюджет
архітектура інфраструктури
Issue Date: 2019
Citation: Управління архітектурою підприємства : робоча програма навчальнї дисципліни для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" другого (магістерського) рівня (Електронне видання) / уклад. Ю. І. Скорін. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 8 с. (Укр. мов.).
Abstract: Подано структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни, компетентності та результати навчання за дисципліною. Розкрито зміст за модулями й темами, порядок оцінювання результатів навчання. Наведено список рекомендованої літератури. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23290
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скорин_УАП.PDF5,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.