Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23217
Title: Українська мова: робоча програма навчальної дисципліни для іноземних слухачів підготовчого відділення
Authors: Жовтобрюх В. Ф.
Keywords: українська мова як іноземна
комунікативний принцип
фонетика
лексика
морфологія
лексична тема
Issue Date: 2019
Citation: Українська мова: робоча програма навчальної дисципліни для іноземних слухачів підготовчого відділення / укл. В.Ф. Жовтобрюх. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 13 с. (Укр.мова)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Передбачено ознайомлення з основами граматики української мови, формування фонетичних, графічних і мовленнєвих навичок, збагачення словникового запасу, розвиток комунікативних умінь. Систематизація навчального матеріалу відповідає державному стандарту з української мови як іноземної. Рекомендовано для іноземних студентів першого бакалаврського рівня усіх спеціальностей.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23217
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жовтобрюх.pdf673,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.