Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23190
Title: Фахова українська мова як іноземна. Основи комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
Authors: Дьолог О. С.
Ходарєва І. М.
Keywords: українська мова як іноземна
фахова українська мова
комунікація
теми занять
компетентності
література
Issue Date: 2020
Citation: Фахова українська мова як іноземна. Основи комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / укл. О. С. Дьолог, І. М. Ходарєва. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 10 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено основні завдання навчальної дисципліни, професійні компетентності, яких набувають іноземні студенти другого курсу після її вивчення. Запропоновано тематичний план навчальної дисципліни та зміст за модулями й темами, уміщено плани практичних занять, методичні рекомендації, види роботи щодо формування компетентностей та систему оцінювання знань іноземних студентів. Рекомендовано для іноземних студентів другого курсу навчання закладів вищої освіти економічного спрямування.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23190
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дьолог, Ходарєва.pdf533,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.