Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23004
Title: Розвиток інноваційної послуги аудиту фінансового моніторингу в євроінтеграційних процесах
Authors: Внукова Н. М
Keywords: фінансовий моніторинг
аудит
євроінтеграція
протидія відмиванню кошітв
Issue Date: 2020
Publisher: Стильна типографія
Citation: Внукова Н. М Розвиток інноваційної послуги аудиту фінансового моніторингу в євроінтеграційних процесах / Н. М Внукова // Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції : матеріали ІІ всеукр. наук.-прак. інтернет-конф., присвяч. 90-річчю з дня заснування Харківського нац. техн. ун.-ту сільського господарства імені Петра Василенка, 15 трав. 2020 р. / редкол.: Т. Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х.: Стильна типографія, 2020. – С.111-113.
Abstract: Запровадження 2020 року положень нового закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в України розширило регулювання аудиторської діяльності. Суб’єкти аудиторської діяльності за ст.6 належать до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу. За ними відповідно до ст.18 здійснюється державне і нагляд у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів. Новації з використання незалежного аудиту у фінансовому моніторингу стосуються європейських вимог до рівня контролю за його організацією у визначених установах. Надано польський досвід з аудиту фінансового моніторингу.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23004
Appears in Collections:Статті (БС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Внукова_НМ_ТезИ_Аудит_ВАсиленко.pdf218,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.