Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22955
Title: Удосконалення методiв антикризового менеджменту в умовах сучасних iнформацiйних технологiй
Authors: Самойленко В. В.
Keywords: антикризового управління
менеджмент
інформація
технології
методичний підхід
Issue Date: 2020
Citation: Самойленко В. В. Удосконалення методiв антикризового менеджменту в умовах сучасних iнформацiйних технологiй / В. В. Самойленко // [Електронне видання] / Ефективна економіка. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2020. - № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.
Abstract: У ході дослідження було розглянуто основні теоретичні підходи до визначення змісту поняття антикризового управління підприємством, розкрито основні його сутнісні ознаки. Узагальнено наукові погляди різних авторів до розуміння основних етапів антикризового управління організацією. Коротко розкрито основні особливості реалізації кожного етапу. Наведений у дослідженні підхід до формування логіки процесу антикризового менеджменту дає можливість формувати ефективну програму антикризових заходів та коригувати бізнес-процеси у напрямку подолання наслідків кризи та відновлення економічного зростання. Наведено основні характеристики методичного забезпечення системи антикризового управління, яким виступають елементи системи багатокомпонентного аналізу: оцінювання операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. З метою удосконалення методичних засад антикризового управління на підприємстві в сучасних економічних умовах запропоновано підхід до аналізу та реорганізації бізнес-процесів з використання елементів контролінгу та сучасних інформаційних технологій. Автоматизація процесів управління окремими напрямками господарської діяльності, в тому числі ряду її функцій (виробництво, продаж, маркетинг, інвестиції та фінанси) дозволяє значно підвищити гнучкість використання засобів антикризового менеджменту та підвищити його ефективність.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22955
Appears in Collections:Статті (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Самойленко_стаття_со_знаком.pdf552,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.