Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22767
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМартиненко М. В.-
dc.contributor.authorВеретенникова Г. Б.-
dc.date.accessioned2020-03-05T08:55:33Z-
dc.date.available2020-03-05T08:55:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЕкономіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. М. В. Мартиненко, Г. Б. Веретенникова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (195 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 53 с. - Загол. з титул. екрану.ru_RU
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22767-
dc.description.abstractПодано значний перелік практичних завдань відповідно до тем робочої програми навчальної дисципліни та методичні рекомендації щодо їх виконання, що сприятимуть набуттю майбутніми фахівцями професійних компетентностей для вирішення економічних завдань з управління підприємством. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання.ru_RU
dc.language.isouk_UAru_RU
dc.publisherХНЕУ ім. С. Кузнецяru_RU
dc.subjectекономікаru_RU
dc.subjectтрудові ресурсиru_RU
dc.subjectіінвестиційна діяльністьru_RU
dc.subjectінноваціїru_RU
dc.subjectконкурентоспроможністьru_RU
dc.subjectметоди організації виробництваru_RU
dc.titleЕкономіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняru_RU
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Мартиненко М. В., Веретенникова Г. Б..pdf682,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.