Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22470
Title: Управління стратегічним розвитком підприємства
Authors: Танковська К. І.
Keywords: розвиток
стратегічний розвиток
стратегічне управління
управління стратегічним розвитком підприємства
Issue Date: 2019
Citation: Танковська К. І. Управління стратегічним розвитком підприємства: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 073 «Менеджмент» / К. І. Танковська. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
Abstract: Метою дипломної роботи є розкриття теоретико-методичних положень щодо управління стратегічним розвитком підприємства в сучасних ринкових умовах та надання практичних рекомендацій щодо покращення управління стратегічним розвитком підприємства. Предметом дипломної роботи теоретико-методичні засади і прикладні методи оцінювання факторів стратегічного розвитку на підприємстві. Об’єктом дипломної роботи є процес управління стратегічним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22470
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МЛЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Танковська Катерина Ігорівна.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.