Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22467
Title: Формування логістичної інформаційної системи на підприємстві
Authors: Бублєй В. Ю.
Keywords: логістична інформаційна система
логістика
управління ланцюгами постачань
логістична інформація
Issue Date: 2019
Citation: Бублєй В. Ю. Формування логістичної інформаційної системи на підприємстві: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 073 «Менеджмент» / В. Ю. Бублєй. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.
Abstract: В дипломній роботі досліджено сутність та процес формування логістичної інформаційної системи на підриємстві, узагальнені методичні підходи щодо впровадження сучасних інформаційних систем в практику діяльності підприємств, запропоновано застосування економіко-математичного прогнозування показників логістичної діяльності, наведено розрахунок економічної ефективності від запропонованих заходів. Проведено фінансовий, техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Файнлайн Глобал Україна», анaліз інформаційного забезпечення його логістичної діяльності. Запропоновано комплекс пропозицій щодо вдосконалення логістичної інформаційної системи на ТОВ «Файнлайн Глобал Україна».
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22467
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МЛЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бублєй Вікторія Юріївна.pdf3,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.