Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22398
Title: Маркетингові дослідження : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ус М. І.
Keywords: маркетинг
науковий підхід
маркетингові дослідження
дослідник
гіпотеза
анкета
опитування
напрямки досліджень
інформація
методи збору первинної інфомації
вибірка
обробка даних
звіт
Issue Date: 2019
Citation: Маркетингові дослідження : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. М. І. Ус. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 14 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22398
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-РПНД-Ус М.І_Маркетингові дослідження.pdf709,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.