Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22341
Title: Основи підприємництва: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Притиченко Т. І.
Keywords: підприємництво
суб’єкти підприємницької діяльності
підприємницьке середовище
підприємство
малі підприємства
господарські товариства
об’єднання
бізнес-план
діловий етикет
інфраструктура підприємництва
ресурси підприємства
економічні показники
державне регулювання
Issue Date: 2019
Citation: Основи підприємництва: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Т. І. Притиченко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 10 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 075 "Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22341
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-РПНД-Притиченко Т.І.-ОП.pdf397,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.