Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22146
Title: 3D-графіка
Authors: Гаврилов В. П.
Keywords: аналітична 3D-графіка
фрактальна 3D-графіка
полигональная 3D-графіка
сплайн 3D-графіка
3D-фрактал
полігон
сплайн
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Гаврилов В. П. 3D-графіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Гаврилов ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (18,5 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 126 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 123-124.
Abstract: Наведено матеріал, який допомагає студентам засвоїти базові теми навчальної дисципліни. Подано чотири логічно взаємопов'язані теми, де розглянуто загальні питання щодо створення аналітичних, сплайнових і полігональних 3D-об'єктів. Рекомендовано для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" усіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22146
Appears in Collections:Навчальні видання (КСіТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Гаврилов В П.pdf6,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.