Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22105
Title: Макро- і мікроекономіка: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
Authors: Мащенко М. А.
Кліменко О. М.
Keywords: заробітна плата
інфляція
безробіття
попит
пропозиція
ціна
конкуренція
економічні системи
підприємництво
витрати
споживання
Issue Date: 2019
Citation: Макро- і мікроекономіка: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня / укл. М. А. Мащенко, О. М. Кліменко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 12 с.
Abstract: Подано структуру та особливості навчальної дисципліни і її зміст за модулями й темами. Наведено плани лекцій, семінарів і практичних занять, методичні рекомендації для самостійних досліджень. Запропоновано критерії оцінювання знань студентів. Подано перелік професійних компетентностей, які повинен мати студент після засвоєння навчальної дисципліни.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22105
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-РПНД-Мащенко М.А. та ін._Макро-і мікроекономіка.pdf463,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.