Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22006
Title: Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
Authors: Бочко В. О.
Keywords: конкурентоспроможність
інновації
ефективність
підприємство
управління
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Бочко В. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / В. О. Бочко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, 17 трав. 2019 р., м. Харків. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19.
Abstract: Розглянуто сутність конкурентоспроможності підприємств, чинники, що сприяють та стримують її розвиток. Узагальнено зовнішні та внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства. Визначено основні шляхи та засоби підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22006
Appears in Collections:Статті студентів (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.