Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21520
Title: Інноваційний та інвестиційний менеджмент: методичні рекомендації до практичних завдань і самостійної роботи студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня
Other Titles: Инновационный и инвестиционный менеджмент: методические рекомендации к практическим задачам и самостоятельной работе студентов специальности 061 "Журналистика" первого (бакалаврского) уровня
Innovative and Investment Management: guidelines for practical tasks and independent work of Bachelor's (first) degree students of speciality 061 "Journalism"
Authors: Верещагіна Г. В.
Верещагина А. В.
Vereshchagina G.
Keywords: інновації
інвестиції
менеджмент
розвиток
інноваційний процес
інтелектуальна власність
инновации
инвестиции
менеджмент
развитие
инновационный процесс
интеллектуальная собственность
innovations
investments
management
development
innovation process
intellectual property
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Інноваційний та інвестиційний менеджмент : методичні рекомендації до практичних завдань і самостійної роботи студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Г. В. Верещагіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (432 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 46 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до практичних завдань і самостійної роботи студентів. Уміщено завдання та приклади їхнього вирішення з метою розвитку професійних компетентностей, якими має володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 061 "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня. Даны методические рекомендации к практическим задачам и самостоятельной работе студентов. Помещены задачи и примеры их решения с целью развития профессиональных компетентностей, которыми должен владеть студент после изучения учебной дисциплины. Рекомендовано для студентов специальности 061 "Журналистика" первого (бакалаврского) уровня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21520
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Верещагіна Г.В..pdf859,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.