Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21288
Title: Економіка суспільного сектору: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Кліменко О. М.
Степаненко Н. О.
Keywords: економіка
державне регулювання
потреби суспільства
добробут
суспільний сектор
Issue Date: 2018
Citation: Економіка суспільного сектору: робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. О. М. Кліменко, Н. О. Степаненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 8 с. (Укр. та Англ. мова)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та лабораторних занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня денної форми навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21288
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-РПНД-Кліменко О.М., Степаненко Н.О..pdf648,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.