Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19684
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГрузіна І. А.-
dc.contributor.authorГрузина И. А.-
dc.contributor.authorGruzina I. A.-
dc.date.accessioned2018-09-19T06:58:01Z-
dc.date.available2018-09-19T06:58:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationГрузіна І. А. Особливості управління в умовах інформатизаці як результату НТП [Електронний ресурс] / І. А. Грузіна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - №3 (14). – Режим доступу: http: //www.easterneurope-ebm.in.ua/14-2018-ukr.uk
dc.identifier.urihttp://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19684-
dc.description.abstractОдним з найсуттєвіших досягнень НТП на сучасному етапі є інформатизація світового простору. Інформаційні технології стають основою стратегічного розвитку більшості країн, принципи вільного розповсюдження телекомунікацій знаходять своє відображення у стратегічних рішеннях безлічі підприємств. З огляду на це, у статті розглянуто сутність та зміст основних понять інформатизації як результату науково-технічного прогресу, досліджено вплив інформаційних процесів на соціальний й економічний розвиток суспільства, особливості управління та функціонування підприємств на етапі інтенсивного розвитку інформаційного середовища. Одним из важнейших достижений НТП на современном этапе является информатизация мирового пространства. Информационные технологии становятся основой стратегического развития большинства стран, принципы свободного распространения телекоммуникаций находят свое отражение в стратегических решениях множества предприятий. Учитывая это, в статье рассмотрены сущность и содержание основных понятий информатизации как результата научно-технического прогресса, исследовано влияние информационных процессов на социальное и экономическое развитие общества, особенности управления и функционирования предприятий на этапе интенсивного развития информационной среды. One of the most important achievements of STP at the present stage is informatization of the world space. Information technologies become the basis for the strategic development of most countries, the principles of free distribution of telecommunications are reflected in the strategic decisions of many enterprises. Considering this, the essence and content of the basic concepts of informatization as a result of STP are considered in the article, the influence of information processes on the social and economic development of society, the features of management and functioning of enterprises at the stage of intensive development of the information environment are investigated.uk
dc.language.isouk_UAuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectнауково-технічний прогресuk
dc.subjectінформатизаціяuk
dc.subjectінформаційний процесuk
dc.subjectінформаційна технологіяuk
dc.subjectінформаційне середовищеuk
dc.subjectуправлениеuk
dc.subjectнаучно-технический прогрессuk
dc.subjectинформатизацияuk
dc.subjectинформационный процессuk
dc.subjectинформационная технологияuk
dc.subjectинформационная средаuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectscientific and technical progressuk
dc.subjectinformatizationuk
dc.subjectinformation processuk
dc.subjectinformation technologyuk
dc.subjectinformation environmentuk
dc.titleОсобливості управління в умовах інформатизаці як результату НТПuk
dc.title.alternativeОсобенности управления в условиях информатизации как результата НТПuk
dc.title.alternativeManagement features in the conditions of informatization as a result of NTPuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грузіна І.А._стаття.pdf299,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.