Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18373
Title: Комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу
Authors: Птащенко О. В.
Keywords: високотехнологічний маркетинг
маркетинг
маркетинговий комплекс
комунікаційні стратегії розвитку
комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу
Issue Date: 2017
Citation: Птащенко О. В. Комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу / О. В. Птащенко // Науковий економічний журнал «ВІСНИК БЕРДЯНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ». – Бердянськ, БУМБ, 2017. – Вип. 2(38)’2017. – С. 42-46.
Abstract: В роботі розглянуті особливості високотехнологічного маркетингу, його специфіку використання на ринку. Подано порівняльну характеристику умов застосування маркетингу та високотехнологічного маркетингу. Так, можливо зазначити, що комунікаційна стратегія, в широкому розуміння, це комплексна програма дій, яка повиннa бути спрямована на вибір оптимальних інструментів маркетингових комунікацій, їх поєднання та посилення їх синергетичного впливу на споживачів. Розглянуто особливості формування комунікаційної стратегії на ринку високотехнологічних товарів та особливості їх розвитку.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18373
Appears in Collections:Статті (УСК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Птащенко 1.pdf529,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.