Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18207
Title: Особливості формування ланцюгів поставок в умовах мережевої економіки
Other Titles: Особенности формирования цепей поставок в условиях сетевой экономики
Features of the formation of supply chains in a network economy
Authors: Колодізєва Т. О.
Колодизева Т. А.
Kolodizieva T. O.
Keywords: Ланцюг поставок
ланцюг цінності
логістичний ланцюг
мережа цінності
мережева економіка
цепь поставок
цепь ценности
логистическая цепь
сеть ценности
сетевая экономика
Supply Chain
Value chain
Logistics Chain
Value Network
Network Economy
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Колодізєва Т.О. Особливості формування ланцюгів поставок в умовах мережевої економіки / Т.О. Колодізєва // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика - матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків 30-31 березня 2017 року. Харків: видавництво ФОП Панов А.М., 2017. С. 135-136
Abstract: Розглянуто особливості формування ланцюгів поставок, врахування яких дозволить підприємствам впровадити в свою діяльність сучасні концепції мережі цінності, аутсорсингу, екстернаціоналізації та реалізувати такі переваги мережевої економіки, як компетентність, взаємодія та віртуальність.
Рассмотрены особенности формирования цепей поставок, учет которых позволит предприятиям внедрять в свою деятельность современные концепции сети ценности, аутсорсинга, экстернационализация и реализовать такие преимущества сетевой экономики, как компетентность, взаимодействие и виртуальность.
The peculiarities of supply chain formation are considered, the consideration of which will allow enterprises to introduce modern concepts of value network, outsourcing, externalization and realize the advantages of network economy such as competence, interaction and virtuality.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18207
Appears in Collections:Статті (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.