Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/17011
Назва: Deregulation of the Ukrainian economy: problems and peculiarities of further implementation
Інші назви: Дерегулирование украинской экономики: проблемы и особенности дальнейшей реализации
Дерегулювання української економіки: проблеми і особливості подальшої реалізації
Автори: Gavkalova N. L.
Kolupaieva I.
Гавкалова Н. Л.
Колупаева И.
Колупаєва І.
Теми: regulatory policy
regulatory reform
regulatory guillotine
регулирующая политика
регулирующая реформа
регулирующая гильотина
регулююча політика
регулююча реформа
регулююча гільтона
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Gavkalova N. L. Deregulation of the Ukrainian economy: problems and reculiarities of further implementation / N. L. Gavkalova, I. Kolupaieva // Horizons International Scientific Journal Serija A -2016. – P. 389-399.
Короткий огляд (реферат): This paper explores the features of the implementation of regulatory reforms aimed to foster competitiveness of business in both national and foreign markets. This paper considers the international practice of regulatory reform implementation to determine the ways of realization of regulatory reform in Ukraine in terms of integration. The paper determines that deregulation must establish a new paradigm of relations between the government and business entities that operate on the principles of social partnership to restore the trust between business entities and government and to improve the political and economic situation in Ukraine. The article determines that the strategies and technologies of the regulatory reform in the world are different, but special attention takes “regulatory guillotine” (Jacobs, 2006), which doesn’t require raising of additional funds and helps to use more effective and efficient limited resources. The article, based on academic and business research of regulatory reform, conducts that deregulation of economy, as an effective instrument of public policy, should be carried out.
Эта работа исследует особенности внедрения регулирующих реформ, нацеленных, чтобы способствовать конкурентоспособности бизнеса и на национальных и на иностранных рынках. Эта бумага полагает, что международная практика регулирующего внедрения реформы определяет способы реализации регулирующей реформы в Украине с точки зрения интеграции. В статье говорится, что отмена госконтроля должна установить новую парадигму отношений между правительством и предприятиями, которые воздействуют на принципы социального партнерства, чтобы восстановить доверие между предприятиями и правительством и улучшить политическую и экономическую ситуацию в Украине. Статья решает, что стратегии и технологии регулирующей реформы в мире отличаются, но особое внимание берет “регулирующую гильотину” (Джейкобс, 2006), который не требует подъема дополнительных фондов и помогает использовать более эффективные и эффективные ограниченные ресурсы. Статья, на основе научного исследования и исследования конъюнктуры регулирующей реформы, проводит ту отмену госконтроля экономики как эффективный инструмент государственной политики, должен быть выполнен.
Ця робота досліджує особливості впровадження регулюючих реформ, націлених, щоб сприяти конкурентоспроможності бізнесу і на національних і на іноземних ринках. Цей папір вважає, що міжнародна практика регулює впровадження реформи визначає способи реалізації регулюючої реформи в Україні з точки зору інтеграції. У статті йдеться про те, що скасування держконтролю повинна встановити нову парадигму відносин між урядом і підприємствами, які впливають на принципи соціального партнерства, щоб відновити довіру між підприємствами і урядом і поліпшити політичну і економічну ситуацію в Україні. Стаття вирішує, що стратегії і технології регулюючої реформи в світі відрізняються, але особливу увагу бере "регулюючу гільйотину" (Джейкобс, 2006), який не вимагає підйому додаткових фондів і допомагає використовувати більш ефективні і ефективні обмежені ресурси. Стаття, на основі наукового дослідження і дослідження кон'юнктури регулюючої реформи, проводить ту скасування держконтролю економіки як ефективний інструмент державної політики, повинен бути виконаний.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17011
Розташовується у зібраннях:Статті (ДУПАРЕ) 2016 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
039107661.pdf269,51 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.