Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16636
Title: Управління вибором нових ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємcтва
Authors: Попова І. К.
Keywords: управління
зовнішньоекономічна діяльність
ринок
аналіз
дослідження
споживач
аналітичний інструментарій
потенціал
конкурентоспроможність
управление
внешнеэкономическая деятельность
рынок
анализ
исследование
потребитель
аналитический инструментарий
потенциал
конкурентоспособность
management
foreign economic activity
market
analysis
research
consumer
analytical methods
potential
competitiveness
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Попова І.К. Управління вибором нових ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємcтва: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / І.К. Попова. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: Вихід підприємства на новий регіональний ринок є поширеною ринковою стратегією, якою користуються як великі, так і відносно невеликі компанії. Однак погано досліджений ринок таїть в собі небезпеку перетворитися в проблему для підприємства. Як правило, проблема виникає не тільки з недооцінкою конкурентного середовища, а також з неврахуванням можливостей підприємства та потреб потенційних споживачів. Тому управління вибором нового ринку повинно супроводжуватися маркетинговим дослідженням і аналізом ринку. У роботі досліджено різноманітні методики щодо вибору нових зовнішніх ринків та запропоновано систематичний підхід щодо оцінки найбільш привабливих ринків для підприємства на прикладі ТОВ «Лекорна».
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16636
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (МЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попова І.К..pdf145,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.