Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16499
Title: Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Authors: Більченко К. О.
Keywords: підвищення
зовнішньоекономічна діяльність
конкуренція
аналіз
експорт
аналітичний інструментарій
оцінка
конкурентоспроможність
повышение
внешнеэкономическая деятельность
конкуренция
анализ
экспорт
аналитический инструментарий
оценка
конкурентоспособность
improvement
foreign trade
competition analysis
export
analytical tools
evaluation
competitiveness
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Більченко К. О. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / К.О. Більченко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: У час мінливого зовнішнього середовища та постійної боротьби за ринкову нишу, необхідно постійно відслідковувати та оцінювати конкурентні переваги та недоліки підприємства. У сучасних умовах конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16499
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2017 р. (МЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Більченко К.О..pdf107,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.