Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14923
Title: Методичні рекомендації до практичних завдань з навчальної дисципліни "Ринок праці" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання
Authors: Писаревська Г. І.
Keywords: безробіття
зайнятість
економічно активне населення
попит на робочу силу
пропозиція робочої сили
ринок праці
трудові ресурси
Issue Date: 2016
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до практичних завдань з навчальної дисципліни "Ринок праці" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / укл. Г. І. Писаревська. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 52 с.
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання практичних завдань для набуття студентами досвіду у вирішенні практичних ситуацій та поглибленого вивчення навчальної дисципліни на основі теоретичних знань. Наведено ситуаційні завдання та практичні вправи, які розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14923
Appears in Collections:Методичні матеріали (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016-Писаревська Г. І.pdf737,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.