Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14810
Назва: Регулювання структурного безробіття на ринку праці
Інші назви: Регулирование структурной безработицы на рынке труда
Regulation of structural unemployment оn the labor market
Автори: Гриневич Л. В.
Зірко О. В.
Гриневич Л. В.
Зирко Е. В.
Grinevich L.
Zirko O.
Теми: регулювання ринку праці
елементи регулювання ринку праці
рівень структурного безробіття
якісний рівень структурного безробіття
етапи регулювання попиту та пропозиції робочої сили
фактори впливу на рівень структурного безробіття
напрями регулювання
структурні диспропорції
програмно-цільовий метод
регулирование рынка труда
элементы регулирования рынка труда
уровень структурной безработицы
качественный уровень структурной безработицы
этапы регулирования спроса и предложения рабочей силы
факторы влияния на уровень структурной безработицы
направления регулирования
структурные диспропорции
программно-целевой метод
labor market regulation
the elements of the labor market regulation
the level of structural unemployment
the quality level of structural unemployment
stages of regulation of demand and supply of labor
factors influencing the level of structural unemployment
directions of regulation
structural imbalances
program-oriented method
Дата публікації: 2015
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Гриневич Л. В. Регулювання структурного безробіття на ринку праці: монографія / Л. В. Гриневич, О. В. Зірко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 196 с.
Короткий огляд (реферат): Досліджено теоретико-методичні підходи до регулювання структурного безробіття на ринку праці. Розглянуто питання аналітичного забезпечення оцінювання рівня структурного безробіття в державі: визначено пріоритетні чинники впливу на рівень структурного безробіття та методичний підхід до його якісного оцінювання, методологічний підхід до розроблення напрямів регулювання структурного безробіття на ринку праці та організаційне забезпечення його реалізації. Рекомендовано для наукових і практичних фахівців, які займаються проблемами регулювання структурного безробіття, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Исследованы теоретико-методические подходы к регулированию структурной безработицы на рынке труда. Рассмотрены вопросы аналитического обеспечения оценки уровня структурной безработицы в стране: определены приоритетные факторы влияния на уровень структурной безработицы и методический подход к его качественной оценке, методологический подход к разработке направлений регулирования структурной безработицы на рынке труда и организационное обеспечение его реализации. Рекомендовано для научных и практических специалистов, занимающихся проблемами регулирования структурной безработицы, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.
The theoretical and methodological approaches to the regulation of structural unemployment in the labor market have been researched. The question of providing analytical evaluation of structural unemployment in the country has been studied: the main factors influencing the level of structural unemployment and the methodical approach to its qualitative evaluation, the methodological approach to the development of regulation areas of structural unemployment in the labor market and organizational support for its implementation have been defined. Recommended for researchers and practitcal experts dealing with regulation of structural unemployment, postgraduates and students of economic specialities of universities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14810
Розташовується у зібраннях:Монографії (ЕТСП)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2015- Гриневич Л В, Зірко О В.pdf2,58 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.