Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13797
Назва: Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційне забезпечення: Інформаційні системи в банках" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання
Інші назви: Рабочая программа учебной дисциплины "Информационно-коммуникационное обеспечение: Информационные системы в банках" для студентов направления подготовки 6.030508 "Финансы и кредит" всех форм обучения
Syllabus of the academic discipline "Information and Communication Support: Information Systems in Banks" for students of training direction 6.030508 "Finance and Credit" of all forms of study
Автори: Лебідь О. В.
Лебедь О. В.
Lebid O.
Теми: інформаційні системи
банк
автоматизована система банку
операції банку
информационные системы
банк
автоматизированная система банка
операции банка
information systems
bank
bank automated system
bank operations
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційно-комунікаційне забезпечення: інформаційні системи в банках" для студ. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навч. [Електронний ресурс] / укл. О.В. Лебідь; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (164 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 39 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі фінансової діяльності, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулям й темами, плани лекцій, лабораторних занять, питання для самостійної роботи студентів, у тому числі контрольні запитання для самодіагностики, теми есе, характеристику індивідуально-консультативної роботи, методики активізації процесу навчання, системи поточного та підсумкового контролю рівня оволодіння студентами професійними компетентностями та рекомендовану літературу. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання.
Представлены квалификационные требования к студентам в области финансовой деятельности, тематический план учебной дисциплины, ее содержание по модулям и темам, планы лекций, лабораторных занятий, вопросы для самостоятельной работы студентов, в том числе контрольные вопросы для самодиагностики, темы эссе, характеристика индивидуально-консультативной работы, методики активизации процесса обучения, системы текущего и итогового контроля уровня овладения студентами профессиональными компетентностями и рекомендованная литература. Рекомендовано для студентов направления подготовки 6.030508 "Финансы и кредит" всех форм обучения.
The qualification requirements for students in financial activities, the thematic plan of the academic discipline, its contents according to the modules and themes, plans of lectures, laboratory studies, questions for students' independent work, including test questions for self-diagnosis, themes for writing essays, characterization of individual counselling, techniques for enhancing the learning process, the systems of current and final control of students' mastery of professional competences and recommended literature are presented. Recommended for students of training direction 6.030508 "Finance and Credit" of all forms of study.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13797
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (БС)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016-Лебідь О В.pdf551,82 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.